• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Οικονομικά στοιχεία

Όλες οι οικονομικές χρήσεις απο την ίδρυση της εταιρίας είναι κερδοφόρες. Ανοδικά επίσης κινείται και η παραγωγή που με στοχευμένες δράσεις διατηρείται η καλή σχέση που ανέκαθεν υπήρχε στην εταιρία (Αυτοκίνητο - Λοιποί κλάδοι).

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΕΠΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΟΣΕΩΣ Γενικών ασφαλίσεων σε €
1990 250.000,00
1991 355.000,00
1992 523.000,00
1993 719.000,00
1994 763.000,00
1995 550.000,00
1996 652.000,00
1997 670.000,00
1998 615.000,00
1999 755.000,00
2000 883.000,00
2001 856.000,00
2002 875.000,00
2003 1.091.000,00
2004 1.120.000,00
2005 1.161.000,00
2006 1.160.000,00
2007 1.265.000,00
2008 1.275.000,00
2009 1.300.000,00
2010 1.300.000,00

 

 

 

 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα