• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές Εταιρείες

Ο Προσανατολισμός της εταιρίας είναι οι Γενικές ασφαλίσεις περισσότερο που αποτελούν και το 90% του χαρτοφυλακίου της, αλλά και ο κλάδος της Ζωής που αποτελεί το 10%.

Η εξειδίκευση που έχει στις Γενικές ασφαλίσεις της δίνουν το προβάδισμα έναντι άλλων τόσο στην συμβολή για την δημιουργία νέων ασφαλιστικών προϊόντων, όσο και στη διάθεση τους.

Ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών της κατέχουν οι Ασφαλίσεις Περιουσίας (Πυρός - Κλοπής - Σεισμού κλπ) , ενώ οι Ασφαλίσεις Ευθύνης (Γενικής και Επαγγελματικής Αστικής ευθύνης) και οι κλάδοι Σκαφών, Ζωής και Ατυχημάτων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, και Μεταφορών, έχουν αξιοσημείωτη παρουσία στο χαρτοφυλάκιο της.

Τέλος οι Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων, αποτελούν επίσης ένα μεγάλο κομμάτι του χαρτοφυλακίου της, πράγμα που μας οδήγησε από το 2001 να εκδίδουμε τα ασφαλιστήρια από τη Ρόδο αυθημερόν. Με την σταδιακή αντικατάσταση όλων των συστημάτων τόσο σε Hardware όσο και σε Software απο το 2006 και μετά στους περισσότερους Λοιπούς κλάδους έχουμε την δυνάτητα επίσης αυθημερόν έκδοσης συμβολαίων.

Η Εταιρία έχει συνεργασία με αξιόπιστες  Ασφαλιστικές της αγοράς ,καλυπτοντας κάθε ασφαλιστική ανάγκη των πελατών της, όπως είναι: Αγροτική Ασφαλιστική, Groupama - Φοίνιξ , Allianz, Chartis, Υδρόγειος, Victoria κ.α.

 

 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα