• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας


Ιστορική αναδρομή

Ιδρύθηκε το 1990, και είναι η συνέχεια της ατομικής επιχείρησης ασφαλιστικής πρακτόρευσης του ιδρυτού της ασφαλιστικού πράκτορα Καρυδάκη Εμμανουήλ, με αρχικούς μετόχους εκτός του ιδρυτή τον Παπαδάκη Αλέξανδρο και τον Γιώτη Σωτήριο. της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ Αρ. Φύλλου 3897/ 24/10/1990 είναι: "η επί κέρδη πρακτόρευση και αντιπροσώπευση διαφόρων ημεδαπών και αλλοδαπών Ασφαλιστικών εταιριών , ασφαλίσοντες παντός είδους κινδύνους, και η ενέργεια παντός είδους ασφαλιστικών εργασιών, ως και δια παντός μέσου προσπάθεια ανευρέσεως επιλογής και εκπαιδεύσεως ασφαλιστικών πρακτόρων και ασφαλειομεσιτών ,βάσει των συγχρόνων μεθόδων για την οργάνωση και παρακολούθηση της εργασίας αυτής.''

Η έδρα της εταιρίας ορίσθηκε η πόλη της Ρόδου, και συγκεκριμένα στην οδό Εθνικής Αντίστασης (πρώην Άννης Μαρίας) και Λεμεσού Νο 43, στο Ισόγειο Πολυκατοικίας. Από 23-10-2003 μεταφέρθηκε στα ιδιόκτητα γραφεία μας επί της οδού Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1.

Το 1997 οι εταίροι Παπαδάκης και Γιώτης αποχώρησαν από την εταιρία και τα μερίδια τους πουλήθηκαν στην Καμπίσιου Μαρία, και έκτοτε η μετοχική της σύνθεση είναι η ακόλουθη:
1. Καρυδάκης Εμμανουήλ του Βύρωνα, ασφαλιστικός πράκτορας και διαχειριστής της εταιρίας με 700 εταιρικά μερίδια ή ποσοστό 70% και
2. Καμπίσιου Μαρία του Γρηγορίου, ασφαλιστικός σύμβουλος με 300 εταιρικά μερίδια η ποσοστό 30%.


 
Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα