• Αυτοκίνητα
    Μήπως πληρώνετε πολλά για ασφάλιστρα αυτοκινήτου?
  • Κατοικία
    Ασφάλιση κατοικίας

Ασφαλιστικός ΟδηγόςΤα περιεχόμενα του ασφαλιστικού οδηγού δεν είναι ένα επιστημονικό σύγγραμμα πάνω στον κλάδο της ασφαλιστικής επιστήμης. Είναι απλά η συγκέντρωση ορισμένων άρθρων, που έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό και περιοδικό τύπο, μετά από πρόκληση πολλών φίλων αναγνωστών και εκδοτών στη Ρόδο, τα οποία μεταφέρονται αυτούσια.
Η δομή των άρθρων καθώς και του υπόλοιπου συγγραφικού υλικού αποτελείται τόσο από θεωρητικές γνώσεις, που αποκτήθηκαν από τη συμμετοχή μου σε συνέδρια και σεμινάρια πολλών ασφαλιστικών εταιρειών, όσο και από την πολύχρονη πείρα μου στο χώρο αυτό.
Παρ' όλο που ο ασφαλιστικός οδηγός δεν περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστικές εργασίες, πράγμα αδύνατο εξ αιτίας του πλήθους των ασφαλιστηρίων που μπορούν να συναφθούν, τα άρθρα είναι γραμμένα με μεράκι και με την πεποίθηση ότι θα συμβάλλουν σε μια πιο εκτεταμένη και αναλυτική ενημέρωση για το είδος και τον τρόπο των ασφαλιστικών καλύψεων.

Μπορεί να γίνει επίσης κι ένας χρήσιμος οδηγός για νέους συναδέλφους ασφαλιστές, γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, οι καλύψεις που αναλυτικά περιγράφονται αφορούν καλύψεις, που μου έχουν ζητηθεί από πελάτες μου στη Ρόδο.

Είσοδος Συνεργατών
Εγγραφή στα νέα